Bij de overhandiging van de inventarisatie door Van Rooijen kreeg de burgemeester een uniek kijkje in oude stukken. (Foto: Lysette Verwegen)
Bij de overhandiging van de inventarisatie door Van Rooijen kreeg de burgemeester een uniek kijkje in oude stukken. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Duik eens diep in het stadsarchief

  Nieuwsflits

Jaren geleden werd het archief van IJsselstein ondergebracht bij het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) in Woerden. Wie zich wil verdiepen in de historie van de stad kan er vanuit de luie stoel thuis al makkelijk digitaal terecht: via de website www.rhcrijnstreek.nl.

IJSSELSTEIN – Gemeenten zijn verplicht goed te zorgen voor de archieven en veel gemeenten doen dit in een samenwerkingsverband. De zorg per gemeente is ‘niet veel werk’ en de archieven zijn niet dagelijks nodig. IJsselstein vormt een uitzondering. Terwijl de streek zuidwest Utrecht was verbrokkeld in veel bestuurlijk eenheden, is IJsselstein nooit heringedeeld en beschikt daardoor over een groot archief. In navolging van de ontsluiting van het oudste archief van de stad en baronie van IJsselstein, is nu ook de index van de resolutieboeken – met maar liefst 9265 records – van het stadsbestuur over de periode 1683-1811 op de website geplaatst.

Bijzondere stukken
Enige tijd geleden ontving burgemeester Van Domburg uit handen van streekarchivaris Frank van Rooijen de inventarisatie hiervan. Hij kreeg bij die gelegenheid, met een uitleg, ook enkele bijzondere originele oude stukken te zien, zoals de akte van 25 november 1581, waarbij Willem van Oranje als baron van IJsselstein het stadsbestuur toestemming geeft voor het houden van twee jaarlijkse paardenmarkten en een verantwoording van de kosten die gemaakt zijn bij de ontvangst van Willem van Oranje in de stad in 1552. Het oudste stuk dateert uit februari 1507; een akte waarmee is vastgelegd dat Frederik van Egmond, heer Van IJsselstein, 1600 gulden leent van de baronie en verklaart de rente te zullen voldoen uit de opbrengst van de jaarlijkse bederekening.

Tijdloze problemen
Een archief is volgens Van Rooijen geen museum, maar een ‘berg papier’, waarin de hele geschiedenis van de stad te vinden is: van gebeurtenissen tot dagelijks leven, de tijdgeest, besluiten, akten en meer. De inventarislijst is geen geschiedenisboek, maar en hulpmiddel om de goede stukken te vinden. En dan blijkt uit stukken van de resolutieboeken blijkt bijvoorbeeld hoe tijdloos sommige problemen kunnen zijn, zoals en voorbeeld uit 1791: ‘Het stadsbestuur heeft dokter Lycklama a Nijeholt betrapt op het feit, dat hij de kleinzoon van de weduwe Cruijs, sinds kort uit Amsterdam in IJsselstein wonend, na hem gevaccineerd te hebben tegen de pokken op straat heeft laten gaan. Om uitbraak van de pokken te voorkomen besluit het stadsbestuur een verbod uit te vaardigen op het zich op straat begeven van personen, die kort tevoren tegen de pokken zijn gevaccineerd.’ Het doet denken aan de huidige coronacrisis.

Het RHC wil mensen uitdagen om onderwerpen uit te diepen. "Of het nu gaat om de historie of bijvoorbeeld de geschiedenis van een pand waar mensen gaan wonen. Zo krijg je gevoel bij het archief. De index maakt het zoeken makkelijker."


Meer berichten