Van Alflen en Schoenmakers: "Het spandoek met de plannen vertoont na vier jaar inmiddels tekenen van verwering." (Foto: Lysette Verwegen)
Van Alflen en Schoenmakers: "Het spandoek met de plannen vertoont na vier jaar inmiddels tekenen van verwering." (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Kinderboerderij wacht al jaren...

  Nieuwsflits

Aan het bestuur van stichting Kinderboerderij 't Eitserse Hofje zal het niet liggen: liever gister nog beginnen met de uitvoering van de plannen die al bij de overname van de dierenweide in 2015 werden ingediend. Maar de ambtelijke molens werken niet zo snel.

IJSSELSTEIN – De plannen omvatten een aanpassing van het gehele hekwerk, een uitbreiding met de driehoek grond langs het bestaande voetpad aan de Achtersloot, betere toegankelijkheid van de kinderboerderij, bestrating en de bouw van een educatieve ruimte mét de zo gewenste noodzakelijke sanitaire voorzieningen.
Het terrein is echter onderdeel van een te wijzigen bestemmingsplan dat heel Achterveld omvat. “Dat werd begin vorig jaar door de gemeente bij de provincie ingediend. Inmiddels is het plan al maanden terug bij de gemeente voor de laatste aanpassingen. Ondanks toezeggingen van de gemeente en onze vragen naar de stand van zaken ligt het daar nog steeds”, aldus Ko Schoenmakers namens de stichting. “Wij hebben alles gedaan wat we moesten doen en staan al een paar jaar in de startblokken om te beginnen: als de toestemming er is. Voor die tijd kunnen we niets."

Teleurstelling
Vorig jaar kreeg de stichting en cheque van 45.000 euro; bijeengebracht door IJsselsteinse ondernemers als opbrengst van het DTC Golftoernooi. Tot teleurstelling van organisator Raymond Alflen kan hij – met het volgende toernooi in zicht – de resultaten niet aan de golfers laten zien. “Dat is geen stimulans voor de maatschappelijke participatie van ondernemers en particulieren”, vindt hij. Schoenmakers beaamt dit: “Het uitstel is sowieso nadelig. We hebben ook toezeggingen in natura, straks kunnen die niet worden uitgevoerd. En daarbij: het lang wachten is frustrerend voor de vrijwilligers, jonge en oudere bezoekers, de scholen die hun lesprogramma al op ons hadden afgestemd en de vrijwilligers die hier ook een dagbesteding krijgen.”

Wachten op de gemeente
“Het is bijna niet meer te verkopen dat we al ruim vier kaar wachten op de gemeente”, constateert Schoenmakers. “Niet naar bezoekers en vrijwilligers en zeker niet naar sponsors.” Op herhaaldelijke vragen aan de gemeente krijgt het bestuur steeds het antwoord ‘We pakken het op’. “Maar actie blijft uit. We hopen dat de gemeente nu snel haar verantwoordelijkheid neemt, dan gaan wij direct van start.”

Reactie
Volgens de gemeente is het bestemmingsplan Achterveld een langdurig traject. Het ontwerpplan heeft in 2019 ter inzage gelegen en ingediende zienswijzen – niet over de kinderboerderij – moesten worden beantwoord. Dat kostte veel tijd. Het plan kan in de raad van 1 oktober worden vastgesteld. Na een procedure van 8 weken wordt – als er geen beroep wordt aangetekend – het bestemmingsplan definitief. Ook voor de kinderboerderij...

Meer berichten