Logo zenderstreeknieuws.nl


Foto: archief Lysette Verwegen
Foto: archief Lysette Verwegen

IJsselsteinse raad faliekant tegen wijziging plan De Clinckhoeff

  Politiek

IJsselstein - De IJsselsteinse gemeenteraad wil dat de plannen voor nieuwbouw en renovatie van winkelcentrum De Clinckhoeff ongewijzigd doorgaan: inclusief 33 sociale huurwoningen en een discounter. Eerder mag de gemeente de grond niet overdragen aan projectontwikkelaar Bunnik.

VVD, CDA en PvdA dienden daartoe donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in, die – ondanks het negatieve advies van wethouder economische zaken Van Beukering – unaniem werd aangenomen.

De motie roept op de grond pas over te dragen als de Vereniging van Eigenaren, maatschap Langerak, Provides en Bunnik uitvoering geven aan de door het college ondertekende Koop/verkoop- en exploitatieovereenkomst. Nu er door wijzigingen van Jumbo en Bunnik een volgend hoofdpijndossier dreigt te ontstaan, wil de gemeenteraad uitgebreid en tijdig wordt ingelicht over de voortgang van de gesprekken tussen de marktpartijen en over de mogelijke consequenties van wijzigingen, voordat de grond wordt overgedragen.

In de motie wordt verwezen naar planontwikkeling vanaf 2012 en de haalbaarheidsstudie, die hebben geleid tot de ondertekende overeenkomst in 2014. In die plannen worden de discounter, de maximale oppervlakten voor de Jumbo én de 33 sociale huurappartementen genoemd als onlosmakelijke onderdelen.

Reageer als eerste
Meer berichten