Logo zenderstreeknieuws.nl

Vraagtekens bij sluiting buitenbad De Hooghe Waerd

  Politiek

In de zomer is een begin gemaakt de renovatie en modernisering van zwembad De Hooghe Waerd. Tegen de zin van bewoners, die met een handtekeningenactie nog probeerden het tij te keren, werd het buitenbad gesloten om te worden omgebouwd tot een peuterhoek met zand en spuitfonteinen.

IJSSELSTEIN - In de raadscommissie Samenleving van vanavond wil het CDA de gevolgde procedures en de beantwoording van het college op vragen aan de orde stellen. Volgens de fractie kwam de sluiting van het buitenbad onverwacht. "Bij het naluisteren van de band blijkt dat de heer Luursema van Sportfondsen in één tussenzin iets heeft gezegd over de sluiting van het buitenbad. Hij noemde voorzieningen voor peuters, zoals spuitfonteinen. Wij hebben daaruit begrepen dat het buitenbad gemoderniseerd zou worden." Volgens het CDA zou het logisch zijn geweest om in de raadsstukken definitieve sluiting van het buitenbad expliciet te vermelden en als besluitpunt op te nemen. Als het sluitingsbesluit later is genomen had dat in een voortgangsbrief aan de raad gemeld moeten worden. "Beide is niet gebeurd."
Ook de beloofde brief van de toenmalige wethouder werd nooit ontvangen.
Het CDA vraagt zich af wie mag besluiten over ingrijpende wijzigingen aan het zwembad en wat er gebeurd is met de reacties van de bewoners: de doelgroep familie.

Meer berichten

Shopbox