Het zwartepieten rond UW Samenwerking is begonnen

  Politiek

Montfoort verwijt IJsselstein het besluit tot de beëindiging van UW Samenwerking eenzijdig en zonder vooroverleg te hebben genomen. 'De financiële gevolgen van deze eenzijdige keuze zijn dan ook voor uw tekening en risico', zo staat in de brief van het Montfoortse college aan het IJsselsteinse college te lezen. 'Montfoort beraadt zich op de situatie en wint juridisch advies in.'

IJsselstein - En verder: 'De keuze van de IJsselsteinse gemeenteraad is onverantwoord. Er heeft inhoudelijk noch financieel een goede afweging plaatsgevonden.'

De LDIJ verbaast zich over de reactie vanuit Montfoort. "Montfoort wilde niet meedoen en meebetalen aan onze onderzoeken. Ze vonden het niet nodig. Montfoort onttrok zich aan dit proces en geeft nu een foutieve opsomming van de rapporten en trekt eenzijdige conclusies. Montfoort ging nooit akkoord met onze vijf vereisten: vertrouwen, harmonisatie, ambtelijke sturing, standaardprocessen, transparantie en sturing van vraag en aanbod. Sterker: IJsselstein zou verwijtbaar handelen. Montfoort ging niet in op ons voorstel voor een aangepaste kostenverdeling. Elk jaar stijgt het miljoenentekort met nog eens twee miljoen. Het enige wat Montfoort deed was een dag voor de keuze een brief sturen om door te pakken. Dat IJsselstein niet wil niet doormodderen getuigt van moed. Wij zorgen voor een toekomst met onze financiën op orde en zekerheid voor de ambtenaren." Dat IJsselstein heen rekening heeft gehouden met de belangen van Montfoort: "Klopt! Wij staan voor de IJsselsteinse belangen zoals de raad van Montfoort dat ook voor zichzelf doet. IJsselstein heeft jarenlang bijna driekwart van de kosten van de samenwerking betaald. De Monfoortse reactie bevestigt dat doorknippen de juiste beslissing is."

Ook de VVD is het daarmee eens. "We hebben Montfoort telkens gevraagd mee te doen met de onderzoeken. Dat werd steeds afgewezen; alles was een IJsselsteins probleem en Montfoort had IJsselstein niet nodig. Dat werd de boodschap vanuit het Montfoorts college en ook van de Montfoortse coalitiepartijen. Na drieënhalf jaar sturen vanuit eigenbelang wil Montfoort nu de rekening neerleggen bij IJsselstein. Dat heeft niets met een gemeenschappelijke gedeelde visie voor de Lopikerwaard te maken, maar is wederom gericht op eigen gewin. Er is na drie jaar geen homogene organisatie ontstaan. De Montfoortse burgemeester gaf zelfs aan voor de Montfoortse ambtenaren al een plekje in het stadhuis te hebben vrijgehouden. Dat is geen samen:dat is ieder voor zich."

Het CDA heeft het vertrouwen in Montfoort verloren, omdat Montfoort niet meewerkte aan de onderzoeken. "We hebben te lang doorgemodderd. Natuurlijk hebben wij een beslissing genomen voor IJsselstein en los van Montfoort; juist op basis van de rapporten en van procesregisseur Berenschot. We willen een fulltime specialist voor een zo spoedig mogelijke ontvlechting en samen met andere gemeenten focussen op de Lopikerwaard."

Lees ook

Meer berichten

Shopbox