De burgemeester ontvangt de Urgentieagenda van Castro Communicatie: serieuze adviezen vrolijk gepresenteerd. (Foto: Lysette Verwegen)
De burgemeester ontvangt de Urgentieagenda van Castro Communicatie: serieuze adviezen vrolijk gepresenteerd. (Foto: Lysette Verwegen) (Foto: )

Urgentie-agenda IJsselstein is klaar voor uitvoering

  Politiek

Een serieus onderzoek naar de onvrede van bewoners - over de samenwerking met de gemeente, wonen en de binnenstad - leverde, dankzij de aanpak van Stefan de Bruijn en Frits Huffnagel van Castro Communicatie, in een prettige sfeer de Urgentieagenda voor IJsselstein op.

IJSSELSTEIN – Burgemeester Van Domburg ontving na een toelichting het eerste exemplaar. Veertig praktische adviezen op zes bladzijden, gekoppeld aan vier hoofdzaken: Samen IJsselstein aantrekkelijk maken, Ga bouwen en aan de slag, Investeer in een levendige binnenstad en Zet IJsselstein steviger op de kaart. Dit naar aanleiding van de opdracht die het college van B en W in april aan Castro Communicatie had gegeven, om samen met bewoners, ondernemers en politiek ideeën te bundelen en draagvlak te creëren om IJsselstein uit de impasse te halen.
In april werd een bewonerspeiling uitgevoerd, waaraan 1509 bewoners deelnamen. In mei vonden drie bewonersavonden plaats, waaraan gemiddeld ruim 80 belangstellenden deelnamen. Gelijktijdig werden achtergrondinterviews gehouden met 36 bewoners en ondernemers.

Uit het onderzoek blijkt dat bewoners bij het gemeentelijk beleid betrokken willen worden. Het gemeentebestuur wordt ervaren als minder betrokken, vaak gekoppeld aan een gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Er is een hoge drempel voor contact met betrokken ambtenaren, gebrek aan overzicht wie wanneer te contacteren, gesloten loketten en de onduidelijke gemeentewebsite. Veel bewoners zijn ontevreden over de betrokkenheid van de gemeenteraad en het college van B en W. De kritiek is soms fel: over negatieve uitlatingen van raadsleden in de media, haantjesgedrag en het gebrek aan daadkracht. Ook een slecht financieel beleid, een laag niveau van de lokale politiek en gebrekkige medewerking van de gemeente aan evenementen worden genoemd. Er is zelfs sprake van een wij-zijgevoel.
Daar moet de Urgentieagenda verandering in gaan brengen. Zoals bewoners hebben aangegeven: 'We hebben geen visies nodig; maak keuzes en ga aan de gang'.

Burgemeester Van Domburg is blij met de medewerking van iedereen. "De uitvoering hangt af van capaciteit en geld, maar als college en raad moéten we hier iets mee willen."

Daar is de PvdA het mee eens: "We moeten de schouders eronder zetten." En D66 verheugt zich erop om er iets van te gaan maken. GroenLinks is verrast door de humor waarmee het project is geleid en is blij te horen wat er onder bewoners leeft en waar misschien mee aan de slag wordt gegaan. VVD en CDA zijn – net als alle partijen – blij met het rapport en herkennen veel punten. De LDIJ wil aan de slag. De ChristenUnie verwacht dat de uitvoering jaren zal duren en het CDA benoemt het benodigde budget. Dat leidt tot een opmerking van bewoner Bert Murk: "Waarom hebben college en raad tot nu al deze punten gemist? Ga bij uzelf te rade hoe dit gebeurd is. Ik heb zorgen over een adequate aanpak."

Meer berichten