Hoe nu verder met het Fulcotheater?

  Politiek

Cultureel centrum Fulcotheater krijgt vanaf 1 juli volgend jaar een ton minder subsidie per jaar. Het college van B en W heeft dit besluit genomen omdat de komende jaren – met stijgende gemeentelijke uitgaven – oplopende tekorten op de gemeentelijke begroting zullen ontstaan.  In een reactie aan de gemeente zegt het bestuur van Fulcotheater zich noodgedwongen te zien de exploitatie van Fulcotheater per 30 juni 2020 te beëindigen.

IJSSELSTEIN – De tekorten hebben volgens B en W impact op iedereen en subsidierelaties moeten daardoor rekening houden met minder subsidie. Ook Kunst en Cultuur zal een bijdrage moeten leveren. De subsidie voor Fulcotheater wordt verlaagd naar 572.000 euro per jaar. In de overeenkomst van 2020 tot 2024 is per jaar wel aanvullend 100.000 euro subsidie mogelijk als Fulcotheater een plan opstelt voor een toekomstbestendig cultureel centrum met meer cultureel ondernemerschap, verzelfstandiging en verzakelijking van de relatie met de gemeente. In een nieuwe vierjarige overeenkomst zal Fulcotheater onder meer investeringen in het gebouw zelf moeten financieren of huurverhoging moeten betalen, vervallen de ambtenarenlunches en zijn er vier plaatsen voor artiesten in de parkeergarage inbegrepen. In een reactie aan de gemeente zegt het bestuur van Fulcotheater zich noodgedwongen te zien de exploitatie van Fulcotheater per 30 juni 2020 te beëindigen.

Meer berichten