Het Fulcotheater gaat niet dicht

  Politiek

Er moet in de stad een cultureel centrum zijn; dat is de wens van de inwoners én van burgemeester en wethouders. Omdat de Stichting Fulcotheater, die het Fulcotheater exploiteert, met ingang van 1 juli 2020 stopt, heeft het college een bureau ingeschakeld.

IJSSELSTEIN – Dit bureau, gespecialiseerd in cultuur en theater, gaat een advies schrijven om binnen de beschikbare financiële middelen het Fulcotheater als theater en cultureel centrum te blijven inzetten. Theaters in heel Nederland worstelen al enkele jaren met afnemende subsidies, minder bezoekers en oplopende kosten. Deze maken het noodzakelijk dat theaters anders moeten gaan werken voor een sluitende begroting. Het college heeft het bureau opdracht gegeven een aantal scenario's voor het Fulcotheater uit te werken. Het advies wordt eind september verwacht en in oktober aan de raad voorgelegd.

Er zijn veel IJsselsteinse culturele organisaties die nu gebruik maken van een ruimte in het Fulcotheater. De gemeente heeft deze gebruikers een brief gestuurd, waarin gegarandeerd wordt dat zij ook na 30 juni 2020 gebruik kunnen blijven maken van de zalen en het theater. Het college wil in overleg met het stichtingsbestuur optrekken voor een zorgvuldige overgang.

Meer berichten