College aan de slag met toekomst Fulcotheater

  Politiek

Na verhitte discussies in de commissie Samenleving, met inspraak van de stichting Fulcotheater, de bibliotheek en een inwoner, zit er na de raadsvergadering vorige week weer schot in het dossier Fulcotheater.

IJSSELSTEIN – De commissie Samenleving op 31 oktober was voor het college reden om donderdag besluitvorming over het Fulcotheater van de agenda van de raadsvergadering te halen. In een brief aan de raadsleden schreven burgemeester en wethouders waarde te hechten aan behoud van het Fulcotheater. Omdat vanuit de commissie werd verzocht een overgangsjaar in te stellen en omdat de bestuurlijke verhoudingen tussen gemeente en de Stichting Fulcotheater onder vuur lagen, heeft het college gisteren besloten het dossier Fulcotheater over te dragen aan wethouder Roks.

In het overgangsjaar wil Roks samen met alle partijen aan een cultureel centrum bouwen, dat aansluit bij de wensen van de stad en de motie die de raad daarvoor heeft aangenomen. De motie – ondertekend door alle partijen behalve de Lijst Willems – roept het college op om het rapport over het Fulcotheater van Bureau Berenschot als leidraad te nemen en in 2020 met nadere voorstellen te komen voor een toekomstbestendig Fulcotheater met bioscoop, zalen en horeca; inclusief financiële en personele consequenties.

Er moet een nieuw exploitatiemodel worden ontwikkeld, inclusief de structurele subsidie voor het Fulco, waarbij de huisvestingslasten en het eigen vermogen van de stichting betrokken worden. Ook moeten in de subsidieverplichting voorwaarden over de bestuursvorm van de Stichting Fulcotheater worden opgenomen en wordt onderzocht worden of de Stichting Fulcotheater de uitvoeringsovereenkomst nog een jaar wil verlengen onder de huidige condities van de exploitatieovereenkomst.

Er wordt 672.000 euro subsidie beschikbaar gesteld en er moet een theaterprogramma 2020-2021worden ingekocht.

Volgens het college is het overgangsjaar hard nodig om een zorgvuldig proces te doorlopen en opnieuw met een frisse blik naar de toekomst van het Fulcotheater te kijken. "We willen komend jaar samen met IJsselsteiners iets ontwikkelen dat voor en door IJsselstein is gemaakt. Een nieuwe fase voor het cultureel centrum, met aanbod en mogelijkheden waar iedereen goed gebruik van maakt", aldus het college. Wethouder Roks wil de uitdaging aangaan om samen met Stichting Fulcotheater en de stad toekomstscenario's te verkennen, om eind 2020 een gedragen besluit voor te leggen aan de gemeenteraad. "Samen verkennen betekent dat we elkaar dit jaar op meerdere momenten zullen ontmoeten om te praten over visie, criteria en scenario's." Het college gaat daarvoor een aantal bijeenkomsten organiseren. "Want volgens iedereen hoort in IJsselstein een cultureel centrum; een ontmoetingsplek van culturele organisaties, inwoners en bezoekers van buiten."

Meer berichten