Politieke vragen over oplossing speeltoestellen

  Politiek

IJSSELSTEIN – Het uitblijvende speeltuinbeleid blijft de gemoederen bezighouden; niet alleen onder de inwoners, maar ook binnen de politiek. Er zijn vraagtekens bij de door het college voorgestelde tussenoplossing.

Op diverse speelplaatsen in de stad verwijderde de gemeente in de afgelopen maanden speeltoestellen en er staan nog vijftig toestellen op de lijst om weg te halen. Ondertussen heeft een gespecialiseerd bureau een evaluatie van de speelplekken gemaakt en legt het college – in afwachting van nieuw beleid – een tussenoplossing voor: 423.000 euro om in het voorjaar een deel van de verwijderde speeltoestellen te vervangen. Het CDA verwijst naar de Urgentieagenda, waarin bewoners hebben aangegeven speelvoorzieningen in hun buurt te willen in plaats van grote centrale speelvoorzieningen. De fractie vraagt naar de kosten voor het onderzoek, of deze betaald worden uit het genoemde bedrag en of de tussenoplossing wel een juiste keuze is bij gebrek aan beleid op dit moment. Voor D66, die met CDA bewoners heeft gesproken, is het bewonersinitiatief belangrijk: bewonersgroepen die met het wijkbudget nieuwe toestellen neer willen zetten moeten niet ontmoedigd worden, zoals is gebeurd. Ook zou er bij elk toestel een onderhoudscontract moeten zijn. De fractie wil ook weten waar nog toestellen verdwijnen en waarom de onderzoeksresultaten uitblijven.

Meer berichten