Foto: Shutterstock

Coalitie IJsselstein praat verder op zoek naar meerderheid

  Politiek

IJsselstein - De afgelopen weken heeft de coalitie van IJsselstein verkennende gesprekken gehouden om op zoek te gaan naar een meerderheid. Alle zeven partijen waren bereid dit gesprek aan te gaan. De fracties van de VVD de LDIJ hebben besloten om de tweede ronde in te gaan met D66, GL, CDA, PvdA en CU.

De twee afgevallen fracties zijn de Sociale Democraten IJsselstein en Lijst Willems, bestaande uit voormalige leden van de LDIJ-fractie.

De afgelopen twee weken hebben coalitiepartijen VVD en LDIJ verkennende gesprekken gevoerd met de overige zeven partijen in de IJsselsteinse gemeenteraad. Deze gesprekken zijn in een open en constructieve sfeer verlopen. Fractievoorzitters Saskia van Dijk (VVD) en Ronald Koehorst (LDIJ) zijn verheugd dat alle partijen op de uitnodiging zijn ingegaan.

Zowel de VVD als de LDIJ geven aan dat het houden van vervolggesprekken nog niet betekent dat een of meerdere partijen toetreden tot de coalitie. Of dit daadwerkelijk - van beide kanten - mogelijk is, hangt af van de vervolggesprekken, het akkoord van alle fracties, het maken van heldere financiële afspraken en eventueel een nieuwe onderverdeling van portefeuilles binnen het bestaande College. De vervolggesprekken zullen naar verwachting gehouden worden in de derde en vierde week van februari.

Saskia van Dijk, fractievoorzitter VVD: "De gesprekken zijn in een prettige sfeer verlopen. De eerste ronde was vooral verkennend. Nu moeten we echt dieper op de onderwerpen ingaan".

Ronald Koehorst, fractievoorzitter LDIJ, geeft aan: "Wij bekijken welke zaken vanuit het coalitieakkoord voor de komende twee jaar nog moeten worden uitgevoerd en welke aanvullingen en/of aanpassingen van dit akkoord nog nodig zijn".

Mede afhankelijk van de voortgang van de gesprekken, zal bekeken worden of het mogelijk is het proces af te sluiten op 5 maart met de installatie van de (mogelijk) nieuwe collegeleden en/of actieve toetreding van één of meerdere partijen tot de bestaande coalitie. 

Mocht blijken dat de te voeren gesprekken geen resultaat opleveren, dan gaan de VVD en de LDIJ door met de minderheidscoalitie en zal per onderwerp naar een meerderheid worden gezocht.

Meer berichten

Dagelijks het laatste nieuws in je mailbox ontvangen?

Aanmelden