Logo zenderstreeknieuws.nl


Willy de Cocq, Cobie Doesburg en Marie-José Manders zorgen er met drie collega-bestuursleden voor dat ZijActief ook na 70 jaar actief kan blijven. Foto: Lysette Verwegen
Willy de Cocq, Cobie Doesburg en Marie-José Manders zorgen er met drie collega-bestuursleden voor dat ZijActief ook na 70 jaar actief kan blijven. Foto: Lysette Verwegen

ZijActief schept al 70 jaar een band

  Verenigingen

IJsselstein - Vrouwenvereniging ZijActief is van alle tijden, al 70 jaar lang. Nog steeds genieten de ruim 120 leden van de activiteiten die elk jaar worden georganiseerd, van het ongedwongen samenzijn en de warme vriendschappen die in de loop der jaren spontaan ontstonden.

Vrouwen van alle leeftijden zijn welkom bij ZijActief. "We zijn een fijne, dynamische groep vrouwen, jong van geest en met een interessant jaarprogramma voor alle vrouwen", vertellen bestuursleden Willy de Cocq, Cobie Doesburg en Marie-José Manders. De activiteiten van vorig jaar varieerden van een stamppottenavond, tot een lezing over en met uilen en van bezoek van een cardioloog tot creatieve avonden, een fietstocht en meer. "Vrouwen onder elkaar dat schept een band. Het is anders dan het lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging. En het is een leuke en laagdrempelige gelegenheid om contact met andere vrouwen te leggen. Er zijn vriendinnen lid geworden en moeders met dochters, maar ook vrouwen die alleen zijn."

ZijActief is in 2001 ontstaan. "Uit de in 1946 opgerichte Boerinnenbond en de later Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Aanvankelijk om te zorgen dat de vrouwen uit huis en achter hun man vandaan kwamen. En om te leren over opvoeding, huishouding en het geloof. Die inzichten zijn wel veranderd is de loop der tijd", vertellen de vrouwen. "Een ding is gebleven: we organiseren nog steeds de activiteiten die wij belangrijk en leuk vinden. En dat wordt gedekt door de naam: ZijActief is voor alle vrouwen, want geloof speelt al lang geen rol meer en de leden zijn niet meer afkomstig van het platteland. We zouden wel graag wat meer een multiculturele afspiegeling van IJsselstein zijn." Ook jongere leden zijn welkom. "We hebben nu vooral leden tussen de 48 en 90 jaar."

De succesvolle vereniging dreigde – ondanks het feestelijke jubileum in 2016 – heel even in zwaar weer te komen door gebrek aan bestuursleden. "We waren nog maar met twee bestuursleden en dat is echt te weinig om het werk binnen de vereniging uit te voeren." Maar als de nood het hoogst is: "Komen er nieuwe bestuursleden. Het afscheid was al voorbereid, maar gelukkig kunnen we er met nieuwe aanwas weer met zijn zessen tegenaan."

Op donderdag 19 januari is de eerste ledenavond van 2017. "Daarvoor hebben we beeldend kunstenaar Judith Spithoven uitgenodigd. Zij gaat vertellen over haar werk.

Kijk voor informatie en aanmelden op www.zijactiefijsselstein.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten