Logo zenderstreeknieuws.nl


Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, overhandigt het rapport officieel aan Eosta BV en Jan van Dam Transport, beiden deelnemers aan de Circular Economy Challenge. FOTO: PR Rabo Bank
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank, overhandigt het rapport officieel aan Eosta BV en Jan van Dam Transport, beiden deelnemers aan de Circular Economy Challenge. FOTO: PR Rabo Bank

'Groene Hart kan voorzien in zijn eigen energie'

  Zakelijk

Regio -  De totale energievraag van het Groene Hart zou volledig kunnen worden ingevuld met lokaal opgewekte schone energie. Ook kunnen ondernemers bijdragen aan een energieneutraal Groene Hart door meer samen te werken, duurzaam te bouwen en producten meerdere gebruikscycli te geven.

Deze conclusies worden getrokken in het rapport Het Groene Hart Circulair: circulaire kansen voor een veerkrachtig Groene Hart, dat maandag 28 november is gepresenteerd in de Stadsschouwburg in Gouda. Het onderzoek van duurzaamheidsbureau Metabolic is uitgevoerd in opdracht van de Rabobank, de Provincie Zuid-Holland en Heineken Nederland.

Op basis van een uitgebreide studie naar het Groene Hart concludeert Metabolic dat de regio zich in de unieke positie bevindt om een voortrekkersrol te pakken. De sterke punten van het Groene Hart zijn het open weidelandschap, de centrale ligging en de goed ontwikkelde land- en tuinbouwsector. Tegenover deze sterke punten staan diverse uitdagingen. Zo is de regio in zijn energiebehoefte bijna volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen en worden reststromen niet optimaal benut. Ook bodemdaling door ontwatering vormt een probleem.

Het rapport moedigt overheden, ondernemers en inwoners aan de krachten van het Groene Hart optimaal te benutten. Met innovatie kunnen ondernemers vooruitgang boeken in circulair (ver)bouwen, produceren en handelen, en daarmee zowel de regio als hun bedrijf versterken.

De onderzoekers adviseren ondernemers uit de tuinbouwsector met combinatieteelt en gewasrotatie diversiteit te creëren zoals in natuurlijke ecosystemen. Bedrijven uit de bouwsector zouden moeten inzetten op circulaire en klimaatbestendige woningbouw. In de landbouw zal het gebruik van natte veenweidegronden moeten worden verbeterd om bodemdaling te voorkomen.

Daarnaast leent het landschap zich uitstekend voor de opwekking van zonne- en windenergie, waarmee de gehele regio van duurzame en lokaal opgewerkte energie kan worden voorzien. Tenslotte kunnen ondernemers slagen maken door het verduurzamen en recyclen van verpakkingsmateriaal, en het overstappen op schoon vervoer.

Het rapport werd gepresenteerd ter gelegenheid van de afsluiting van de Circular Economy Challenge van de Rabobank. Het afgelopen half jaar hebben dertien bedrijven uit de regio – onder begeleiding van Metabolic en de Rabobank – concrete stappen gezet om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Het volledige rapport en een samenvatting staan op www.rabobank.nl/utrechtsewaarden.

Reageer als eerste
Meer berichten